Nội dung kỷ yếu Hội nghị thường niên chuyên ngành Phẫu thuật- gây mê tỉnh Quảng Nam năm 2015. Hội nghị tổ chức tại BV ĐKKV Quảng Nam. Xem tại đây