6Đặc điểm lâm sàng và phẫu thuật nhổ răng số 8 hàm dưới mọc lệch ngầm tại Bệnh viện ĐKKV Quảng Nam...xem tại đây