Tham khảo báo cáo chuyên đề "CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HUYẾT" của Bác sĩ Chuyên khoa II Hà Sơn Bình - Bệnh viện Đà Nẵng, tham gia sinh hoạt khoa học tại Bệnh viện ĐKKV Quảng Nam. xem tại đây