Chuyên đề: "Tổng quan về lọc máu liên tục và thay huyết tương" của BSCKII Hà Sơn Bình, khoa Hồi sức tích cực- chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng. Xem tại đây