"Cập nhật về bệnh do Ấu trùng Giun đầu gai" của BS.CKI Phan Quang Dương - Khoa Truyền nhiệm - Bệnh viện ĐKKV Quảng Nam. Xem tại đây