"Những thuốc kháng đông điều trị hội chứng mạch vành cấp" của BS Cao Anh Khoa - Khoa Nội tim mạch - Bệnh viện ĐKKV Quảng Nam. Xem tại đây