Từ khi thành lập Bệnh viện ĐKKV Quảng Nam theo Quyết định số 3972/ QĐ- UBND ngày 30 tháng 9 năm 2005. Công tác KSNK được lồng ghép trong khoa Hồi sức trung tâm của Bệnh viện.

12

Tầng 2 Khu 4 tầng Bệnh viện ĐKKV Quảng Nam,Số điện thoại: 0510.6.547 008. Email: chandoanhinhanhdb@gmail.com
Khoa CĐHA ra đời chính thức ngày 01-3-2006.Tiền thân là Phòng Xquang Bệnh viện Điện Bàn,sau đổi thành Khoa Xquang TT Y Tế Điện Bàn.Quá trình phát triển của Khoa cũng theo quá trình phát triển của Bệnh viện nên quy mô ngày càng lớn và hoàn thiện dần.

2

Trước đây, khoa Dược hoạt động theo mô hình một khoa Dược của một trung tâm y tế huyện… Kể từ ngày 30/09/2005, cùng với việc hình thành bệnh viện ĐKKV Quảng Nam, khoa Dược cũng được thành lập theo Quyết định 77/QĐ – SYT ngày 13/01/2006 của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam.


 1. Tổ chức nhân sự:
  - Trưởng khoa: DSĐH Nguyễn Đức Đa
  - Hành chính khoa: DSTH Lê Thị Ngọc Lan
  - Tổ trưởng công đoàn: DSTH Trần Thị Sương.

- Tổng số nhân viên: 16
                                                              • DSĐH: 3
                                                              • DSCĐ: 1
                                                              • DSTH: 12


 1. Chức năng, nhiệm vụ:
  - Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.
  - Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.
  - Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”
  - Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến ADR.
  - Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại bệnh viện.
  3. Cơ sở vật chất -Trang thiết bị:
  - Cơ sở vật chất của khoa Dược còn gặp nhiều khó khăn
  - Khoa Dược đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị công nghệ thông tin để phục vụ công tác Dược tại bệnh viện.

 2. Thành tích đạt được:
  - Hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của khoa Dược bệnh viện.
  5. Định hướng:
  - Tăng cường đào tạo trình độ chuyên môn đại học và sau đại học.
  - Nâng cao chất lượng hoạt động Dược lâm sàng trong bệnh viện. Nhằm mục đích tăng cường việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả, kinh tế, hướng tới việc người bệnh được điều trị tốt nhất với chi phí về thuốc thấp nhất. Góp phần nâng cao chất lượng điều trị, chỉ số hấp dẫn của bệnh viện.