Được thành lập năm 2003 với nhân lực gồm 20 CBVC(9 BS,5 YTTH, 3 Y sĩ,1 NHS TH, 2 hộ lí) qua quá trình phát triển năm 2015 đã có 33 CBCV gồm 10 BS(4 BS CKI),17 điều dưỡng,4 KTV và 2 hộ lí.


Bs CKI Đinh Văn Lực :trưởng khoa
Bs CKI Thái Kế Huấn :phó khoa
Bs CKI Trần Đỗ Nhân:phó khoa
Đd Nguyễn Thị Sáu : Điều dưỡng trưởng
Thời gian đầu mới thành lập khoa còn gặp nhiều khó khăn như cơ sở vật chất xuống cấp,trang thiết bị thiếu thốn nên còn chưa bắt kịp xu hướng phát triển của ngành,chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu điều trị của bệnh nhân.
Mặc dù vậy,trong hoàn cảnh khó khăn đó CBVC của khoa vẫn đăt ra mục tiêu :cử CBVC đi học,tham gia NCKH,nâng cao chuyên môn,hoàn thiện y đức, hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu thu dung và điều trị
Đồng thời tận dụng tối đa chương trình 1816 để từng bước tiếp nhận chuyển giao những kĩ thuật mới từ bệnh viện tuyến trên,góp phần việc chuyển BN,giảm tải ở tuyến trên!
Luôn đặt y đức lên hàng đầu, khoa đã thực hiện tốt việc đổi mới tư duy,thay đổi hành vi,phong cách phục vụ và văn hóa ứng xử
Vì vậy,nhân dân ngày càng tin tưởng và uy tín của khoa ngày môt nâng cao.Với số giường được giao là 50,thực kê là 74 ;nhưng tình trạng BN nằm điều trị thường quá tải
B. Công tác chuyên môn
1,Nhưng công tác chuyên môn đã và đang thực hiện:
- Phẫu thuật niệu khoa
+Mổ hở;mổ NS các loại sỏi niệu
+NS cắt chỏm nang thận
+Cắt thận toàn phần,bán phần
+Cắt nối niệu quản trong điều trị hẹp niệu quản
- Phẫu thuật nhi khoa
+Thoát vị bẹn;tràn dịch màng tinh hoàn;tinh hoàn ẩn
- Phẫu thuật bướu cổ
- Phẫu thuật tràn dịch,tràn khí màng phổi
- Phẫu thuật tiêu hóa
+Phẫu thuật cấp cứu hầu hết các bệnh tiêu hóa
+Phẫu thuật NS:Cắt ruột thừa;khâu thủng dạ dày;cắt túi mật;cắt đại tràng nội soi
+Phẫu thuật cắt trĩ theo phương pháp Miligan MorGan,Longo
- Phẫu thuật CTCH
+Phẫu thuật hầu hết các loại gãy xương tương ứng với bệnh viện hạng II
+ Phẫu thuật ghép da
+Phẫu thuật thay khớp háng bán phần toàn phần
2, Định hướng phát triển trong tương lai:
- Phẫu thuật niệu khoa
+ Cắt thận NS
+Lấy sỏi NQ 1/3 dưới NS
+Cắt đốt U xơ TLT NS
+Tán sỏi NS
+Tán sỏi ngoài cơ thể
+Phẫu thuật NS điều trị hẹp khúc nối niệu quản bể thận ở người lớn
+NS khâu lỗ thủng bàng quang
+Cắt u bàng quang
+NS điều trị hẹp niệu đạo
- Phẫu thuật tiêu hóa
+ Cắt gan bán phần
+Phẫu thuật NS điều trị tắc mật
+Phẫu thuật NS lấy sỏi ÔMC
- Phẫu thuật CHCH
+Chuyển vạt da các loại