Khoa Nội có lịch sử phát triển từ rất lâu đời, nó được thành lập cùng lúc với thời kỳ khai sinh ra bệnh viện, trước đây khoa Nội là một đơn vị thuộc TTYT Điện Bàn, sau khi thực hiện Nghị định 172 của Bộ Y tế, ngành y tế Điện Bàn được chia tách thành 03 đơn vị là Phòng Y tế, TTYT và BVĐKKV Quảng Nam, trong đó khoa Nội là một trong 24 khoa phòng của Bệnh viện ĐKKV Quảng Nam;

 

+ Qua nhiều lần tách nhập giữa 02 khoa Nội và Nhi, đến ngày 01/07/2011 khoa Nội được chính thức thành lập trên cơ sở tách ra từ Khoa Nội – Nhi chung;
+ Số lượng cán bộ lúc bấy giờ gồm có 04 Bs, 10 ĐD và 02 Hộ lý.
3. Tổ chức nhân sự hiện nay
a. BCN khoa và tổ chức đoàn thể
b. Tình hình nhân lực
* Tổng số CBVC: 31, trong đó
- Biên chế : 18
- Hợp đồng dài hạn : 10
- Hợp đồng ngắn hạn: 04
* Tổng số BS: 08, trong đó
- BSCKI chuyên ngành Nội khoa : 01
- BS ĐK định hướng Tim mạch : 01
- BS ĐK định hướng Nội tiết : 01
- BS Đa khoa : 05
* Tổng số Điều dưỡng: 22, trong đó
- Cử nhân ĐD : 05
- Cao đẳng ĐD : 06 (trong đó đang đi học Cử nhân ĐD: 05)
- Trung học ĐD : 11 (trong đó đang đi học Cử nhân ĐD: 01)
* Tổng số Hộ lý : 02
4. Chức năng nhiệm vụ của khoa Nội
- Thực hiện chức năng chung theo quy chế bệnh viện của Bộ Y tế quy định;
- Thực hiện nội quy, quy chế cơ quan và chỉ tiêu khám chữa bệnh do bệnh viện giao hằng năm;
- Khám và điều trị chuyên ngành Nội khoa tổng quát cho bệnh nhân trong thị xã Điện Bàn và các huyện lân cận;
- Nghiên cứu khoa học;
- Giảng dạy và hướng dẫn sinh viên thực tập;
- Khám và điều trị bệnh nhân tại Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có Quảng Nam.
5. Hoạt động chuyên môn
- Chỉ tiêu giường bệnh được giao : 70
- Giường thực kê : 103
- Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú năm 2014: 3444 người
- Kết quả trong 06 tháng đầu năm 2015
+ Tổng số BN điều trị nội trú : 3679; đạt 217,69%; vượt chỉ tiêu 117,69%
+ Tổng số ngày điều trị nội trú : 18111
+ Ngày điều trị trung bình : 4,92
+ Công suất giường bệnh : 143,73%
+ Tổng số bệnh nhân chuyển viện : 127 chiếm tỉ lệ 3,45%
6. Trang thiết bị hiện có
- 02 Máy Monitor
- 01 Máy hút đàm giải
- 01 Bơm tiêm điện
- 01 Máy điện Tim
- 01 Máy khí dung
7. Thành tích đạt được
* Tâp thể khoa
- Sở y tế tặng giấy khen: Tập thể LĐTT: 2008, 2009, 2010, 2012, 2013;
- UBND tỉnh Quảng Nam tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2011;
- Hai cá nhân đạt danh hiệu điển hình tiên tiến trong 05 năm liền 2010 – 2014.
* Các đoàn thể
- Công đoàn: Tổ Công đoàn khoa phòng trực thuộc đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc trong nhiều năm liền.
- Đoàn thanh niên: Phân đoàn khoa phòng trực thuộc đạt vững mạnh trong nhiều năm liền.
- Tổ nữ công: Tổ nữ công khoa phòng đạt xuất sắc trong nhiều năm liền, nhiều phụ nữ đạt danh hiệu phụ nữ hai giỏi trong nhiều năm và được vinh dự đi báo cáo thành tích tại Liên đoàn lao động tỉnh.
8. Định hướng phát triển trong năm 2015 và những năm tiếp theo
- Đào tạo 01 Bs sơ bộ thần kinh, 02 Bs chuyên khoa I Nội tổng quát;
- Triển khai 03 đơn vị điều trị chuẩn về bệnh: COPD, Tăng huyết áp, Đái tháo đường;
- Trang bị máy đo phế dung kế, máy đo độ loãng xương, máy đo đường huyết mao mạch tại giường.