Ngày 13/12/2019 Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam được Sở y tế Quảng Nam công bố là cơ sở khám bệnh chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe và khám sức khỏe lái xe theo Thông báo số 2224/TB-SYT (xem chi tiết tại đây).

 

 IMG 1173