5

Bệnh viện ĐKKV Quảng Nam  đã triển khai kỹ thuật lấy sỏi niệu quản, bể thận qua nội soi sau phúc mạc. Xem tại đây