Năm 2015 được xem là mốc thời gian đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ trong công tác nghiên cứu, phát triển kỹ thuật khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Quảng Nam. Xem tại đây