Tuyển dụng

Với phương châm “đổi mới để phát triển”, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam đã đầu tư trang thiết bị, đào tạo đội ngũ thầy thuốc có trình độ chuyên môn cao, có tấm lòng nhiệt huyết, yêu nghề và hết lòng vì bệnh nhân phục vụ. Bệnh viện đã nâng cao chất lượng khám bệnh, cấp cứu, điều trị nội trú, chăm sóc bệnh nhân và triển khai nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong lâm sàng và cận lâm sàng.
Hiện nay Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam đang có nhu cầu tuyển dụng bác sỹ đa khoa để phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị; Bác sĩ về làm việc tại Bệnh viện sẽ được tuyển dụng vào viên chức Nhà nước không qua thi tuyển và được hưởng chính sách đãi ngộ:
– Bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi: 270.000.000 đồng ( hai trăm năm mươi triệu đồng)
– Bác sĩ tốt nghiệp loại khá: 250.000.000 đồng ( hai trăm ba mươi triệu đồng)
– Hỗ trợ tiền mua đất làm nhà với mức 100.000.000 đồng ( một trăm triệu đồng)
– Bác sĩ tốt nghiệp loại trung bình, trung bình khá chỉ nhận tuyển dụng làm việc không có thu hút ( Riêng đối với BV ĐKKV QN).
Ngoài chế độ thu hút của UBND tỉnh, Bệnh viện có chế độ riêng như sau:
– Trợ cấp 1.000.000đ/tháng
– Chế độ viện phí dao động từ 700-1.000.000đ/tháng
– Tăng cộng 1 so với mức lương khởi điểm quy định của nhà nước (2,34 thành 3,33).
– Làm việc tại các khoa được hưởng chế độ ưu đãi nghề theo quy định của nhà nước như sau:
+ Khoa truyền nhiễm: 60-70% lương.
+ Khoa HSTC-CĐ, Khoa Cấp cứu: 60% lương.
+ Khoa Nhi: 50% lương
+ Các khoa còn lại: 40% lương.
– Được bố trí làm việc phù hợp chuyên môn, năng lực, sở trường. Môi trường sống thân thiện, đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn./.

BAN GIÁM ĐỐC

Liên hệ:
– Thạc sỹ – Bác sỹ : Nguyễn Tải – Phó Giám đốc Bệnh viện ĐKKV Quảng Nam
Số điện thoại: 0984.158.922
Email: bvdkkvquangnam@gmail.com
– CN. Đỗ Như Hạnh – Phòng TCCB
Số điện thoại: 0983.327.649
Email: donhuhanh@gmail.com
– Fax: 05103.758165